RDW


Wij zijn RDW erkend en beschikken over de volgende deelerkenningen.

• APK Lichte Voertuigen

• Afgifte Vrijwaringsbewijzen

• Handelaarskenteken

• Online Registratie Export Handelaren (OREH)

• Export Dienstverlening (ED)