Turbopartner


Wij zijn door het bekende TURBO'S HOET uitgeroepen tot officieel montageadres.


Dit omdat wij de juiste kennis en ervaring in huis hebben om de vervanging van een defecte turbo

correct uit te voeren.


Het lijkt simpel maar is dit in de meeste gevallen zeer zeker niet. Werken aan een turbo vergt veel

kennis en ervaring. Een foute montage kan motorschade tot gevolg hebben.


Samen met onze kennis en ervaring en de technische ondersteuning van TURBO'S HOET weten wij

deze reparaties in bijna alle gevallen tot een goed einde te brengen. Bij ons bent u verzekerd van een

juiste montage.


Tevens verkleind u het risico op kostbare vervolgreparaties of in het ergste geval motorschade.